Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Lexmark CX922

Instaliranje bežičnog servera za štampanje

OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 3. Pomoću odvijača koji se nalazi iza vrata A uklonite pristupni poklopac table kontrolera.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.

 4. Uklonite štitnik table kontrolera.

 5. Otvorite vrata za pristup jedinici za nanošenje tonera.

 6. Uklonite poklopac otvora za opcije.

  Napomena:  Uklonite zavrtanj pomoću Philips odvijača. Podignite poklopac, a zatim ga potpuno izvucite.

 7. Raspakujte bežični mrežni adapter, a zatim ga provucite kroz otvor za opcije.

 8. Pričvrstite leptir matice.

 9. Povežite bežični mrežni adapter sa tablom kontrolera.

 10. Ponovo postavite štitnik, pa ponovo postavite pristupni poklopac.

 11. Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top