Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Lexmark CX922

Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču

 1. Uklonite papir iz višenamenskog ulagača.

 2. Uklonite zaglavljeni papir.

  Napomena:  Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

 3. Otvorite vrata C da biste uklonili sve delove papira.

  OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:  Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

  Napomene:

  • Proverite da vrata ne zapinju ni za jedan kabl povezan na štampač.
  • Ako je instalirana fioka od 3000 listova, pomerite fioku udesno da biste otvorili vrata.
 4. Zatvorite vrata.

 5. Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

 6. Ponovo ubacite papir.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top