Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Lexmark CX922

Zaglavljen papir u finišeru za heftanje

  1. Uklonite papir sa police finišera za heftanje.

  2. Pomerite finišer za heftanje, a zatim uklonite zaglavljeni papir.

    Napomena:  Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

    Ako je potrebno, okrećite točak G1 nadole da biste uvukli zaglavljeni papir na policu finišera, a zatim uklonite zaglavljeni papir.

  3. Vratite finišer na mesto.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top