Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Izbegavanje zaglavljivanja

Stavite papir ispravno

 • Proverite da li papir leži ravno u fioci.
 • Ispravno stavljanje papiraNeispravno stavljanje papira
 • Nemojte da punite ili uklanjate fioku dok štampač štampa.
 • Nemojte da stavljate previše papira. Uverite se da je visina gomile papira ispod indikatora maksimalnog punjenja papira.
 • Fioku nemojte da punite gurajući papir u nju. Stavite papir kao što je prikazano na ilustraciji.
 • Proverite da li su vođice papira ispravno pozicionirane i da ne pritiskaju jako papir ili koverte.
 • Nakon stavljanja papira, čvrsto gurnite fioku u štampač.

Koristite preporučeni papir

 • Koristite samo preporučeni papir ili specijalne medije.
 • Nemojte da stavljate zgužvani, vlažni, savijeni ili uvijeni papir.
 • Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.
 • Nemojte da koristite papir koji je isečen rukom.
 • Nemojte da mešate papire različite veličine, težine ili tipa u istoj fioci.
 • Uverite se da su veličina i tip papira ispravno podešeni na računaru ili kontrolnoj tabli štampača.
 • Čuvajte papir u skladu sa preporukama proizvođača.
Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top