Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Lexmark CX922

Koverta se zalepi prilikom štampanja

RadnjaDaNe

Korak 1

  1. Koristite kovertu koja je skladištena u suvom okruženju.

    Napomena:  Štampanje koverata sa visokim sadržajem vlage može da dovede do lepljenja krilaca.

  2. Pošaljite zadatak štampe.

Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

  1. Proverite da li je tip papira podešen na Koverta.

    Sa kontrolne table dođite do stavke:

    Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

  2. Pošaljite zadatak štampe.

Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top