Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Papir se gužva

RadnjaDaNe

Korak 1

 1. Podesite vođice u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.

 2. Odštampajte dokument.

Da li je papir zgužvan?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

 2. Odštampajte dokument.

Da li je papir zgužvan?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

Štampajte na drugoj strani papira.

 1. Uklonite papir, okrenite ga, a zatim ga ponovo ubacite.

 2. Odštampajte dokument.

Da li je papir zgužvan?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena:  Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.

Da li je papir zgužvan?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top