Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Povezivanje fioke ne radi

RadnjaDaNe

Korak 1

  1. Proverite da li je u fioke ubačen papir iste veličine i tipa.

  2. Proverite da li su vođice papira ispravno pozicionirane.

  3. Odštampajte dokument.

Da li se fioke povezuju ispravno?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

  1. Na kontrolnoj tabli dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

  2. Podesite veličinu i tip papira tako da se poklapa sa papirom stavljenim u povezane fioke.

  3. Odštampajte dokument.

Da li se fioke povezuju ispravno?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

  1. Uverite se da je opcija Povezivanje fioka podešena na Automatski. Više informacija potražite u odeljku Povezivanje fioka.

  2. Odštampajte dokument.

Da li se fioke povezuju ispravno?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top