Skip to Content Information Center
Lexmark CX920

Lexmark CX920

Skanna till en flashenhet

  1. Placera ett originaldokument i den automatiska dokumentmatarens magasin eller på skannerglaset.

  2. Sätt i flashenheten.

  3. Tryck på Skanna till USB och justera inställningarna vid behov.

    Obs!  Om USB-enhetsskärmen inte visas ska du trycka på USB-enhet på startskärmen.

  4. Skanna dokumentet.

    Varning – risk för skador:  Vidrör inte flashenheten eller skrivaren i de områden som visas när utskrift, läsning eller skrivning från flashenheten pågår. Om du gör det kan du förlora data, alternativt så kan det medföra att skrivaren inte fungerar på rätt sätt.

Var denna artikel användbar?
Top