Skip to Content Information Center
Lexmark CX920

Lexmark CX920

Textskuggor

Obs!  Innan du löser problemet kan du skriva ut testsidor för utskriftskvalitet. På kontrollpanelen väljer du Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet. På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka på för att navigera genom inställningarna.

ÅtgärdJaNej

Steg % s

 1. Ladda magasinet med rätt papperstyp.

 2. Skriv ut dokumentet.

Uppstår textskuggor på utskrifter?

Gå till steg 2.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Ange papperstypen i Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.

  Anmärkningar:

  • Kontrollera att inställningen överensstämmer med papperet som är påfyllt.
  • Du kan även ändra inställningen på skrivarens kontrollpanel. Navigera till:

  Inställningar > Papper > Magasinkonfiguration > Pappersstorlek/-typ

 2. Skriv ut dokumentet.

Uppstår textskuggor på utskrifter?

Gå till steg 3.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Utför färgjustering.

  På kontrollpanelen går du till:

  Inställningar > Utskrift > Kvalitet > Avancerad bildhantering > Färgjustering

 2. Skriv ut dokumentet.

Uppstår textskuggor på utskrifter?

Gå till steg 4.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Ta ut fotoenhetssatsen och sätt sedan tillbaka den igen.

  Varning – risk för skador:  Exponera inte fotoenhetssatsen för direkt ljus. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.

  Varning – risk för skador:  Rör inte fotoledartrumman under fotoenhetssatsen. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.

 2. Skriv ut dokumentet.

Uppstår textskuggor på utskrifter?

Kontakta kundsupport.

Problemet är löst.

Var denna artikel användbar?
Top