Skip to Content Information Center
Lexmark CX921

Lexmark CX921

Anulowanie zadania drukowania

  Z panelu sterowania drukarki

 1. Na ekranie głównym dotknij opcji Kolejka zadań.

  Uwaga:  Dostęp do ustawienia można można również uzyskać, dotykając górnej sekcji ekranu głównego.

 2. Zaznacz zadanie przeznaczone do anulowania.

  Z komputera

 1. W zależności od systemu operacyjnego wykonaj następujące czynności:

  • Otwórz folder drukarek, a następnie wybierz drukarkę.
  • Przejdź do drukarki w obszarze System Preferences (Preferencje systemowe) menu Apple.
 2. Zaznacz zadanie przeznaczone do anulowania.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top