Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Otkazivanje zadatka štampe

  Sa kontrolne table štampača

 1. Na početnom ekranu dodirnite Red za čekanje za zadatke.

  Napomena:  Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.

 2. Izaberite zadatak za otkazivanje.

  Sa računara

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od sledećeg:

  • Otvorite fasciklu Štampači, a zatim izaberite štampač.
  • Iz menija Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do štampača.
 2. Izaberite zadatak za otkazivanje.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top