Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Výměna jednotky fotoválce

 1. Otevřete dvířka A.

 2. Vyjměte nádobku na odpadní toner.

 3. Vyjměte jednotku fotoválce.

  Varování – nebezpečí poškození:  Některé součásti tiskárny se mohou snadno poškodit statickou elektřinou. Než se dotknete jakýchkoli dílů nebo součástí v oblasti označené symbolem citlivosti na statickou elektřinu, dotkněte se kovového povrchu v nějaké oblasti mimo tento symbol.

 4. Vybalte novou jednotku fotoválce.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nevystavujte jednotku fotoválce přímému světlu na více než jednu minutu. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nedotýkejte se bubnu fotoválce. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.

 5. Vložte novou jednotku fotoválce.

 6. Stěračem tiskové hlavy vyčistěte optickou čočku tiskové hlavy.

 7. Zasuňte stěrač zpět na místo.

 8. Vložte nádobku na odpadní toner a zavřete dvířka.

Byl tento článek užitečný?
Top