Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Skifte velger-, mate- og skillevalser

1

Hentevalse

2

Matevalse

3

Skillevalse

 1. Slå av skriveren.

 2. Fjern alle skuffene.

  • Standardskuff
  • 2500-arks skuff (tilleggsutstyr)
  • Merknader:

   • Bruk skrutrekkeren som oppbevares bak deksel A.
   • Hvis du vil fjerne 2 x 500-arks tilleggsskuffen, følger du instruksjonene for fjerning av standardskuff.
 3. Åpne deksel C.

  Merknader:

  • Kontroller at dekselet ikke treffer kabler som er koblet til skriveren.
  • Hvis det er installert en 3000-arks skuff, skyver du skuffen mot høyre for å åpne dekselet.

  FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:  Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

 4. Åpne deksel D.

  Merknader:

  • Deksel D er bare tilgjengelig hvis det er installert en ekstra 2500- eller 2 x 500-arks skuff.
  • Hvis det er installert en 3000-arks skuff, skyver du skuffen mot høyre for å åpne dekselet.
 5. Finn valsene.

 6. Ta ut valsene.

 7. Sett inn de nye valsene til de klikker på plass.

  Merk:  Sørg for at du setter inn valsene på riktig sted.

 8. Lukk deksel D og C.

 9. Sett inne skuffene og slå på skriveren.

Var denne artikkelen nyttig?
Top