Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Skifte ut overføringsbeltet

 1. Slå av skriveren.

 2. Åpne deksel C.

  Merknader:

  • Kontroller at dekselet ikke treffer kabler som er koblet til skriveren.
  • Hvis det er installert en 3000-arks skuff, skyver du skuffen mot høyre for å åpne dekselet.

  FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:  Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

 3. Bruk skrutrekkeren som oppbevares bak deksel A, til å fjerne papirskinnene.

 4. Løsne skruene som holder overføringsbeltet på plass.

 5. Fjern papirskinnen.

 6. Fjern overføringsbeltet.

 7. Pakk ut det nye overføringsbeltet.

  Advarsel – mulig skade:  Du må aldri berøre overføringsbeltet. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden.

 8. Sett inn det nye overføringsbeltet til det klikker på plass.

 9. Rengjør linsen på skrivehodet med skrivehoderenseren.

 10. Sett inn papirskinnen.

 11. Fest overføringsbeltet.

 12. Fest deksellåsen igjen.

 13. Lukk dekselet og slå på skriveren.

Var denne artikkelen nyttig?
Top