Skip to Content Information Center
Lexmark CX923

Nidonnan viimeistelijän asentaminen

  HUOMIO – KAATUMISVAARA:  Yhden tai useamman vaihtoehdon asentaminen tulostimeen tai monitoimilaitteeseen saattaa vaatia tulostintuen, huonekalun tai muun ominaisuuden epävakauden ja loukkaantumisvaaran estämiseksi. Lisätietoja tuetuista kokoonpanoista on osoitteessa www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Katkaise virta tulostimesta.

 2. Irrota virtajohto ensin pistorasiasta ja sitten tulostimesta.

 3. Ota nidonnan viimeistelijä pakkauksestaan.

  Huomautus:  Poista lappu, mutta säilytä ruuvit käytettäväksi xref_rail-cover_fi_xref.

 4. Poista vakioalusta.

 5. Poista suojatarra ja sitten paperituki.

 6. Irrota paperinohjaimen tunnistimen ja kiskon suojukset luukun A sisäpuolella olevalla ruuvitaltalla.

 7. Poista paperiohjaimet.

 8. Kiinnitä tunnistimen suojus.

 9. Aseta viimeistelijä paikalleen.

 10. Kiinnitä viimeistelijä tulostimeen.

  Huomautus:  Käytä viimeistelijän mukana toimitettua ruuvia.

 11. Liitä viimeistelijän kiskon suojus.

  Huomautus:  Käytä viimeistelijän mukana toimitettuja ruuveja.

 12. Irrota suodattimen kansi.

  Huomautus:  Tämä vaihe koskee vain joitakin tulostinmalleja.

 13. Liitä viimeistelijän kaapeli tulostimeen.

 14. Kiinnitä suodattimen kansi.

  Huomautus:  Tämä vaihe koskee vain joitakin tulostinmalleja.

 15. Liitä virtajohto ensin tulostimeen ja sitten pistorasiaan.

  HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Tulipalo- tai sähköiskuriskin välttämiseksi liitä virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sähköpistokkeeseen, joka on lähellä ja helposti saatavilla.

  HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Älä liitä laitteen virtajohtoa jatkojohtoihin, virranjakajiin, muihin jakolaitteisiin tai UPS-varavirtalaitteisiin. Lasertulostimen virrankulutus voi ylittää näiden lisävarusteiden kapasiteetin, mikä voi aiheuttaa tulipalovaaran, omaisuusvahinkoja tai heikon tulostustehon.

 16. Kytke tulostimeen virta.

  Lisää viimeistelijä tulostinohjaimeen, jotta se on käytettävissä tulostustöissä. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen käytettävissä olevien lisävarusteiden lisääminen.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top