Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Installere ferdiggjører for stifting

  FORSIKTIG – FARE FOR VELTING:  Hvis du skal installere ett eller flere tilleggsutstyr på skriveren eller flerfunksjonsskriveren, må du kanskje bruke en hjulsokkel, et møbel eller annet utstyr for at skriveren skal stå støtt. Dette bidrar til å unngå personskader. Du finner mer informasjon om andre konfigurasjoner som støttes, på www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Slå av skriveren.

 2. Koble strømledningen fra strømuttaket og deretter fra skriveren.

 3. Pakk ut ferdiggjøreren for stifting.

  Merk:  Fjerne etiketten, men behold skruen for bruk i xref_rail-cover_no_xref.

 4. Ta ut standard utskuff.

 5. Fjern plasten fra limstripen, og fjern deretter papirbøylen.

 6. Ved hjelp av skrutrekkeren som oppbevares i deksel A, fjerner du dekslene for papirskinnesensoren og skyveskinnene.

 7. Fjern papirskinnene.

 8. Koble til sensordekselet.

 9. Sett inn ferdiggjøreren.

 10. Fest ferdiggjøreren til skriveren.

  Merk:  Bruk skruen som fulgte med ferdiggjøreren.

 11. Koble til skyveskinnedekselet for ferdiggjøreren.

  Merk:  Bruk skruene som fulgte med ferdiggjøreren.

 12. Fjern filterdekselet.

  Merk:  Dette trinnet er bare tilgjengelig på enkelte skrivermodeller.

 13. Koble ferdiggjørerkabelen til skriveren.

 14. Sett filterdekselet tilbake på plass.

  Merk:  Dette trinnet er bare tilgjengelig på enkelte skrivermodeller.

 15. Koble strømledningen til skriveren og deretter til stikkontakten.

  FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

  FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Ikke bruk dette produktet med skjøteledninger, grenuttak med flere kontakter, skjøteledninger med flere kontakter eller UPS-enheter. Den nominelle strømmen i denne typen tilbehør kan enkelt bli overbelastet av en laserskriver, noe som kan føre til brannfare, skade på eiendom og dårlig skriverytelse.

 16. Slå på skriveren.

  Legg ferdiggjøreren til i skriverdriveren for å gjøre den tilgjengelig for utskriftsjobber. Se Slik legger du til alternativer i skriverdriveren hvis du vil ha mer informasjon.

Var denne artikkelen nyttig?
Top