Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Legge i skuffer

FORSIKTIG – FARE FOR VELTING:  Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre skuffene være lukket til de må åpnes.

 1. Dra ut skuffen.

  Merk:  Ikke ta ut skuffene mens skriveren er i bruk.

 2. Juster skinnene slik at de samsvarer med størrelsen på papiret du legger i.

 3. Bøy, luft og juster papirkantene før du legger det i.

 4. Legg i papiret.

  • Når du bruker papir med brevhode, kan du gjøre et av følgende:
  • Uten en etterbehandler som tilleggsutstyrMed en etterbehandler som tilleggsutstyr

   Ensidig utskrift

   Ensidig utskrift

   Tosidig utskrift

   Tosidig utskrift

   Ensidig utskrift

   Ensidig utskrift

   Tosidig utskrift

   Tosidig utskrift

  • Legg i ferdighullet papir med hullene mot forsiden eller mot venstre side av skuffen.
  • Ikke skyv papir inn i skuffen.
  • Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket for å unngå at papir setter seg fast.
 5. Sett inn skuffen.

  Hvis du legger annen type papir enn vanlig papir i skuffen, angir du en papirstørrelse og papirtype som samsvarer med papiret i skuffen, i kontrollpanelet.

Var denne artikkelen nyttig?
Top