Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Skrvnitý tisk a tečky

Poznámka:  Před odstraňováním problému vytiskněte zkušební stránku. Na ovládacím panelu přejděte do nabídky Nastavení > Řešení problémů > Tisk zkušební stránky. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka .

AkceAnoNe

Krok 1

Zkontrolujte, zda není tiskárna kontaminována vyteklým tonerem.

Není v tiskárně vyteklý toner?

Přejděte ke kroku 2.

Obraťte se na zákaznickou podporu.

Krok 2

 1. Na ovládacím panelu přejděte na:

  Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru

 2. Zkontrolujte, zda nastavení velikosti a typu papíru odpovídají založenému papíru.

  Poznámka:  Zkontrolujte, zda papír nemá texturu nebo drsný povrch.

Odpovídají si nastavení?

Přejděte ke kroku 4.

Přejděte ke kroku 3.

Krok 3

 1. Zadejte formát a typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).

  Poznámka:  Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.

 2. Vytiskněte dokument.

Je tisk skvrnitý?

Přejděte ke kroku 4.

Problém je vyřešen.

Krok 4

 1. Vložte papír z nového balení.

  Poznámka:  Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Ponechte papír v originálním balení, dokud nebudete připraveni ho použít.

 2. Vytiskněte dokument.

Je tisk skvrnitý?

Přejděte ke kroku 5.

Problém je vyřešen.

Krok 5

 1. Vyjměte a poté znovu vložte zobrazovací sadu.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nevystavujte zobrazovací sadu přímému světlu. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nedotýkejte se bubnu fotoválce pod zobrazovací sadou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.

 2. Vytiskněte dokument.

Je tisk skvrnitý?

Obraťte se na zákaznickou podporu.

Problém je vyřešen.

Byl tento článek užitečný?
Top