Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Prázdné nebo bílé stránky

Poznámka:  Před odstraňováním problému vytiskněte zkušební stránku. Z kontrolního panelu přejděte do nabídky Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránku. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka .

ČinnostAnoNe

Krok 1

  1. Vyjměte a poté znovu vložte zobrazovací sadu.

    Varování – nebezpečí poškození:  Nevystavujte zobrazovací sadu přímému světlu. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

    Varování – nebezpečí poškození:  Nedotýkejte se bubnu fotoválce pod zobrazovací sadou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.

  2. Vytiskněte dokument.

Tiskne tiskárna prázdné nebo bílé stránky?

Obraťte se na zákaznická podpora.

Problém je vyřešen.

Byl tento článek užitečný?
Top