Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Legge i 3000 arks skuffen

3000-arks skuffen støtter bare én papirstørrelse, enten A4 eller Letter.

FORSIKTIG – FARE FOR VELTING:  Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre skuffene være lukket til de må åpnes.

 1. Åpne deksel F, og løft deretter matevalsen.

  Advarsel – mulig skade:  For å unngå skade og dårlig ytelse må du ikke berøre matevalsene.

 2. Bøy, luft og juster papirkantene før du legger det i.

 3. Legg i papirbunken med utskriftssiden ned.

  • Legg i brevhodepapiret med utskriftssiden ned for enkeltsidig utskrift.
  • Legg i brevhodepapiret med utskriftssiden opp for tosidig utskrift.
  • Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn vinkelen på rammen, for å unngå at papir setter seg fast.
 4. Senk matevalsen, og lukk deretter dekselet.

 5. Gå til følgende på kontrollpanelet: Innstillinger > Enhet > Vedlikehold > Konfigureringsmeny > Skuffkonfigurering > Størrelsesregistrering.

 6. Velg skuffen og papirstørrelsen.

Var denne artikkelen nyttig?
Top