Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Instalace pevného disku tiskárny

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, jestliže potřebujete získat přístup k desce řadiče nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nastavili; tiskárnu nejprve vypněte a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a až poté pokračujte. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

 3. Šroubovákem uloženým ve dvířkách A sejměte kryt konektoru ze zadní strany tiskárny.

 4. Pokud má tiskárna kryt filtru, sejměte jej.

 5. Sejměte přístupová dvířka k desce řadiče.

  Varování – nebezpečí poškození:  Elektronické součásti desky řadiče mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Než se dotknete některé součásti na řídicí desce nebo konektoru, dotkněte se kovového povrchu tiskárny.

 6. Sejměte ochranu desky řadiče.

 7. Rozbalte pevný disk tiskárny.

 8. Připojte pevný disk a poté připojte kabel rozhraní pevného disku k desce řadiče.

 9. Nasaďte kryt a poté nasaďte přístupový kryt.

 10. Připevněte kryt konektoru.

 11. Pokud jste sejmut kryt filtru, připevněte jej.

 12. Zapojte napájecí kabel do zásuvky a poté tiskárnu zapněte.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Chcete-li zabránit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

Byl tento článek užitečný?
Top