Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Instalace softwaru tiskárny

  1. Opatřete si kopii softwarového instalačního balíčku.

    • Ze softwarového disku CD dodaného s tiskárnou.
    • Přejděte na web http://support.lexmark.com a potom vyberte svou tiskárnu a operační systém.
  2. Spusťte znovu instalační program a poté postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

  3. Uživatelé se systémem Macintosh přidají tiskárnu.

    Poznámka:  Na domovské obrazovce zjistěte adresu IP tiskárny.

Byl tento článek užitečný?
Top