Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Povezivanje štampača na bežičnu mrežu koristeći WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

 • Pristupna tačka (bežični ruter) poseduje WPS sertifikat ili je kompatibilan sa WPS standardom. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
 • Bežični mrežni adapter je instaliran u štampač. Da biste dobili više informacija, pogledajte uputstva koja su isporučena sa adapterom.
 • Aktivni adapter je podešen na Automatski. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter.

  Upotreba metoda Pritiskanje dugmeta

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi‑Fi mreže > Pokreni metod pritiskanja dugmeta.

 2. Pratite uputstva na ekranu.

  Upotreba metoda ličnog identifikacionog broja (PIN)

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi‑Fi mreže > Pokreni PIN metod.

 2. Kopirajte osmocifreni WPS PIN.

 3. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu pristupne tačke.

  Napomene:

  • Da biste saznali IP adresu, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 4. Pristupite WPS postavkama. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.

 5. Unesite osmocifreni PIN, a zatim sačuvajte promene.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top