Skip to Content Information Center
Lexmark CX920

Lexmark CX920

Installera magasinet för 2x500 eller 2 500 ark

  VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  För att undvika att få en elektrisk stöt när du vill komma åt systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat skrivaren ska du först stänga av skrivaren och dra ut nätsladden från eluttaget innan du fortsätter. Om några andra enheter är anslutna till skrivaren bör du stänga av dem också och dra ut eventuella kablar till skrivaren.

  VAR FÖRSIKTIG – VÄLTRISK:  Vid installation av ett eller fler tillval på skrivaren eller flerfunktionsenheten kanske en hjulbas, möbel eller annan funktion krävs för att förhindra instabilitet som kan riskera personskada. Mer information om vilka konfigurationer som stöds finns på www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Stäng av skrivaren.

 2. Koppla bort nätsladden från vägguttaget och sedan från skrivaren.

 3. Packa upp magasinet och ta sedan bort allt förpackningsmaterial.

 4. Sätt på stödfötterna på magasinet och ta sedan bort de självhäftande skydden.

 5. Rikta in skrivaren mot magasinet och sänk ner skrivaren på plats med hjälp av sidohandtagen.

  VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  Om skrivaren väger mer än 20  kg (44  lbs) behövs det minst två personer för att lyfta den på ett säkert sätt.

 6. Ta bort kontaktluckan från skrivarens baksida med hjälp av skruvmejseln inuti lucka A.

 7. Anslut magasinets kontaktdon till skrivaren.

 8. Öppna magasin 2 och 3.

 9. Fäst magasinet på skrivaren med låsklämmorna och metallfästet.

  • Främre
  • Bakre
 10. Stäng magasinen och sätt sedan dit kontaktluckan.

 11. Anslut nätsladden till skrivaren och sedan till eluttaget.

  VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden till ett lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

 12. Slå på skrivaren.

Lägg till magasinet i skrivardrivrutinen så att det blir tillgängligt för utskriftsjobb. Mer information finns i Lägga till tillgängliga tillval i skrivardrivrutinen.

När du installerar maskinvarutillval ska du följa den här installationsordningen.

 • Tillvalsmagasin för 2x500 eller 2 500 ark
 • Skrivare
 • Häftningsenhet
Var denna artikel användbar?
Top