Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Installere 3000-arksskuffen

  Merk:  3000-arks skuffen støttes bare hvis 2 x 500- eller 2500-arks skuffen er installert.

  FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Hvis du vil ha tilgang til kontrollerkortet eller installere ekstra maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og trekke ut strømledningen av strømuttaket før du fortsetter. Unnlatelse av å gjøre dette medfører fare for elektrisk støt. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.

  FORSIKTIG – FARE FOR VELTING:  Hvis du skal installere ett eller flere tilleggsutstyr på skriveren eller flerfunksjonsskriveren, må du kanskje bruke en hjulsokkel, et møbel eller annet utstyr for at skriveren skal stå støtt. Dette bidrar til å unngå personskader. Du finner mer informasjon om andre konfigurasjoner som støttes, på www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Slå av skriveren.

 2. Koble strømledningen fra strømuttaket og deretter fra skriveren.

 3. Pakk ut skuffen.

 4. Ved hjelp av skrutrekkeren som oppbevares i deksel A, kobler du 2 x 500- eller 2500-arks skuffkabelen fra baksiden av skriveren.

 5. Åpne skuff 2 og skuff 3.

 6. Fjern metallbrakettene og låseklemmen som fester 2 x 500- eller 2500-arks skuffen til skriveren.

  • Front
  • Bak
 7. Lukk skuffene.

 8. Ved hjelp av sidehåndtakene tar du skriveren av 2 x 500- eller 2500-arks skuffen.

  FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Hvis skriveren veier mer enn 20  kg (44  pund), trengs det to eller flere personer for å løfte den på en sikker måte.

 9. Fjern de stabiliserende støttene fra skuffen.

 10. Fjern plasten fra limstripene.

 11. Åpne skuffen og fjern festebraketten og skyveskinnedekslene.

 12. Fest sidemonteringsbraketten til skuffen og sett deretter styreplaten inn i skinnen.

 13. Fest skinnen og deretter festebraketten og skyveskinnedekslene.

 14. Lukk skuffen.

 15. Ved hjelp av sidehåndtakene tilpasser du skriveren med skuffen, og senker deretter skriveren på plass.

 16. Tilpass 3000-arks skuffen til skriveren, og fest deretter monteringsstolpen.

 17. Fest skuffkabelen med klemmen.

 18. Koble skuffkabelen til skriveren.

 19. Sett på skuffkabeldekselet.

 20. Skyv skuffen til den klikkes på plass.

 21. Fest stabiliseringsstøttene til skriveren.

 22. Koble kontakten for 2 x 500- eller 2500-arks skuffen til skriveren.

 23. Åpne skuff 2 og 3 og fest 2 x 500- eller 2500-arks skuffen til skriveren med låseklemmene og metallbraketten.

  • Front
  • Bak
 24. Lukk skuffene.

 25. Koble strømledningen til skriveren og deretter til stikkontakten.

  FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

 26. Slå på skriveren.

Legg skuffen til i skriverdriveren for å gjøre den tilgjengelig for utskriftsjobber. Se Slik legger du til alternativer i skriverdriveren hvis du vil ha mer informasjon.

Når du installerer tilleggsmaskinvare, kan du følge denne installasjonsrekkefølgen.

 • 3000-arksskuff
 • Skriver
 • Ferdiggjører for stifting
Var denne artikkelen nyttig?
Top