Skip to Content Information Center
Lexmark CX921

Lexmark CX921

instalowanie zasobnika na 3000 arkuszy

  Uwaga:  Zasobnik na 3000 arkuszy jest obsługiwany tylko w przypadku zamontowania opcjonalnego zasobnika na 2 x 500 lub 2500 arkuszy.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWRÓCENIA:  Instalacja jednej opcji lub większej ich liczby w drukarce lub urządzeniu wielofunkcyjnym może wymagać zastosowania stojaka na kółkach, mebla lub innego elementu wyposażenia w celu uniknięcia niestabilności urządzenia, która mogłaby grozić uszkodzeniem ciała. Więcej informacji na temat obsługiwanych konfiguracji znajduje się na stronie www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Wyłącz drukarkę.

 2. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

 3. Wypakuj zasobnik.

 4. Korzystając ze śrubokręta znajdującego się w drzwiczkach A, odłącz przewody zasobnika na 2 x 500 lub 2500 arkuszy od tylnej części drukarki.

 5. Otwórz zasobniki 2 i 3.

 6. Zdejmij metalowe uchwyty i zacisk mocujący, który przytrzymuje zasobnik na 2 x 500 lub 2500 arkuszy w drukarce.

  • Przód
  • Tył
 7. Zamknij zasobniki.

 8. Korzystając z bocznych uchwytów, wyjmij zasobnik na 2 x 500 lub 2500 arkuszy z drukarki.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  jeśli waga drukarki jest większa niż 20  kg (44  funty), do bezpiecznego przeniesienia potrzeba co najmniej dwóch osób.

 9. Wyjmij nóżki stabilizujące z podajnika.

 10. Zdejmij pokrywy samoprzylepne.

 11. Otwórz zasobnik, a następnie wyjmij uchwyt montażowy i osłony prowadnicy.

 12. Zamontuj boczne uchwyty montażowe do zasobnika i umieść płytę prowadzącą na prowadnicy.

 13. Zamontuj prowadnicę, uchwyt montażowy i osłony prowadnicy.

 14. Zamknij zasobnik.

 15. Korzystając z bocznych uchwytów, wyrównaj drukarkę z zasobnikiem i opuść drukarkę na miejsce.

 16. Wyrównaj zasobnik na 3000 arkuszy, następnie wstaw na miejsce słupek montażowy.

 17. Przymocuj kabel zasobnika za pomocą zacisku.

 18. Podłącz kabel zasobnika do drukarki.

 19. Załóż pokrywę kabli zasobnika.

 20. Wsuń z powrotem zasobnik tak, aby zatrzasnął sięna swoim miejscu.

 21. Zamocuj nóżki stabilizujące na drukarce.

 22. Podłącz zasobnik na 2 x 500 lub na 2500 arkuszy do drukarki.

 23. Otwórz zasobniki 2 i 3. Zamocuj zasobnik na 2 x 500 lub 2500 arkuszy za pomocą zacisków blokujących i metalowego uchwytu.

  • Przód
  • Tył
 24. Zamknij zasobniki.

 25. Podłącz kabel zasilający do drukarki, a następnie do gniazdka elektrycznego.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdującego się w pobliżu urządzenia.

 26. Włącz drukarkę.

Dodaj tacę w sterowniku drukarki, aby był on dostępny dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki.

Podczas instalowania opcji sprzętowych należy zastosować poniższą kolejność instalacji.

 • Zasobnik na 3000 arkuszy
 • Drukarka
 • Moduł wykańczający ze zszywaczem
Czy ten artykuł był pomocny?
Top