Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Sporo štampanje

RadnjaDaNe

Korak 1

Uverite se da je kabl štampača dobro povezan u štampač i računar, server za štampanje, opciju ili drugi mrežni uređaj.

Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Uverite se da štampač nije podešen na Tihi režim.

  Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Operacije uređaja > Tihi režim.

 2. Odštampajte dokument.

Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite rezoluciju štampe u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

 2. Podesite rezoluciju na 2400 Image Q.

 3. Odštampajte dokument.

Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira.
  • Na težem papiru se sporije štampa.
  • Na papiru koji je uži od formata Letter, A4 i Legal može sporije da se štampa.
 2. Odštampajte dokument.

Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 5.

Problem je rešen.

Korak 5

 1. Uverite se da postavke štampača za teksturu i težinu odgovaraju ubačenom papiru.

  Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracije medija > Tipovi menija.

  Napomena:  Na papiru grube teksture i veće težine može sporije da se štampa.

 2. Odštampajte dokument.

Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 6.

Problem je rešen.

Korak 6

Uklonite zadržane zadatke.

Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 7.

Problem je rešen.

Korak 7

 1. Uverite se da se štampač nije pregreva.

  Napomene:

  • Sačakajte da se štampač ohladi nakon dugačkog zadatka štampanja.
  • Pridržavajte se preporučene ambijentalne temperature za štampač. Više informacija potražite u odeljku Izbor lokacije za štampač.
 2. Odštampajte dokument.

Da li štampač štampa sporo?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top