Skip to Content Information Center
Lexmark CS923

Lexmark CS923

Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej za pomocą funkcji Wi‑Fi Protected Setup (WPS)

Zanim rozpoczniesz, upewnij się że:

 • Punkt dostępu (router bezprzewodowy) ma certyfikat WPS lub jest zgodny z WPS. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji punktu dostępu.
 • W drukarce jest zainstalowana karta sieci bezprzewodowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji dostarczonej wraz z kartą.
 • Opcja Aktywny adapter ma ustawioną wartość Automatyczne. Na ekranie głównym dotknij kolejno Ustawienia > Sieć/Porty > Przegląd sieci > Aktywny adapter.

  Korzystanie z przycisku

 1. Na ekranie głównym dotknij kolejno opcji Ustawienia > Sieć/porty > Sieć bezprzewodowa > Wi‑Fi Protected Setup > Metoda z przyciskiem.

 2. Postępuj według instrukcji widocznych na wyświetlaczu.

  Użycie metody osobistego numeru identyfikacyjnego (kodu PIN)

 1. Na ekranie głównym dotknij kolejno opcji Ustawienia > Sieć/porty > Sieć bezprzewodowa > Wi‑Fi Protected Setup > Metoda kodu PIN.

 2. Skopiuj ośmiocyfrowy kod PIN WPS.

 3. Uruchom przeglądarkę internetową, a następnie wprowadź adres IP punktu dostępu w polu adresu.

  Uwagi:

  • Aby uzyskać adres IP, zapoznaj się z dokumentacją punktu dostępu.
  • W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.
 4. Przejdź do ustawień WPS. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji punktu dostępu.

 5. Wprowadź ośmiocyfrowy kod PIN i zapisz zmiany.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top