Skip to Content Information Center
Lexmark CS923

Lexmark CS923

Zbyt ciemny wydruk

Uwaga:  Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Na panelu sterowania przejdź do menu Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości wydruku. W przypadku drukarek bez ekranu dotykowego naciśnij , aby przeglądać ustawienia.

DziałanieTakNie

Etap 1

 1. Wykonaj regulację koloru.

  Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

  Ustawienia > Jakość > wydruku > Zaawansowane obrazowanie > Regulacja koloru

 2. Wydrukuj dokument.

Czy wydruk nadal jest zbyt ciemny?

Przejdź do punktu 2.

Problem został rozwiązany.

Etap 2

 1. W zależności od używanego systemu operacyjnego zwiększ jasność tonera za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie.

  Uwaga:  Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź do opcji:

  Ustawienia > Drukowanie > Jakość > Intensywność tonera

 2. Wydrukuj dokument.

Czy wydruk nadal jest zbyt ciemny?

Przejdź do punktu 3.

Problem został rozwiązany.

Etap 3

 1. W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie.

  Uwagi:

  • Sprawdź, czy ustawienie jest zgodne z załadowanym typem papieru.
  • Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź do opcji:

  Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru

 2. Wydrukuj dokument.

Czy wydruk nadal jest zbyt ciemny?

Przejdź do punktu 4.

Problem został rozwiązany.

Etap 4

Sprawdź, czy papier jest szorstki lub ma fakturę.

Czy drukujesz na szorstkim papierze lub papierze z fakturą?

Przejdź do punktu 5.

Przejdź do punktu 6.

Etap 5

 1. Wymień papier z fakturą lub szorstki papier na papier zwykły.

 2. Wydrukuj dokument.

Czy wydruk nadal jest zbyt ciemny?

Przejdź do punktu 6.

Problem został rozwiązany.

Etap 6

 1. Załaduj papier z nowego opakowania.

  Uwaga:  Papier wchłonął wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

 2. Wydrukuj dokument.

Czy wydruk nadal jest zbyt ciemny?

Skontaktuj się z obsługą klienta.

Problem został rozwiązany.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top