Skip to Content Information Center
Lexmark CS923

Lexmark CS923

Czyszczenie pamięci drukarki

Aby wymazać pamięć ulotną drukarki lub zbuforowane dane, wyłącz drukarkę.

    Aby wymazać pamięć nieulotną lub ustawienia indywidualne, ustawienia urządzenia, sieci, zabezpieczeń oraz wbudowanych rozwiązań, wykonaj poniższe czynności:

  1. Na ekranie głównym dotknij kolejno Ustawienia > Urządzenia > Przegląd > Usuń dane przed utylizacją.

  2. Zaznacz pole wyboru Wyczyść wszystkie informacje w pamięci nieulotnej, a następnie dotknij opcji KASUJ.

  3. Wybierz opcję Uruchom kreatora wstępnej konfiguracji lub Pozostaw drukarkę w trybie offline, a następnie dotknij przycisku Dalej.

  4. Rozpocznij pracę.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top