Skip to Content Information Center
Lexmark CS923

Lexmark CS923

Instalowanie modułu wykańczającego ze zszywaczem, z dziurkaczem lub do broszur

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWRÓCENIA:  Instalacja jednej opcji lub większej ich liczby w drukarce lub urządzeniu wielofunkcyjnym może wymagać zastosowania stojaka na kółkach, mebla lub innego elementu wyposażenia w celu uniknięcia niestabilności urządzenia, która mogłaby grozić uszkodzeniem ciała. Więcej informacji na temat obsługiwanych konfiguracji znajduje się na stronie www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Wyłącz drukarkę.

 2. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

 3. Wyjmij uchwyt publikacji z bocznej lub tylnej ścianki urządzenia.

 4. Rozpakuj zszywacz, dziurkacz lub moduł wykańczający do broszur.

 5. Wyjmij zasobnik standardowy, a następnie element dociskający papier.

 6. Korzystając ze śrubokręta wewnątrz drzwiczek A, zdejmij prowadnice papieru.

 7. Zainstaluj moduł transferu papieru.

  Uwaga:  Skorzystaj ze śrub z zestawu modułu wykańczającego.

 8. Podłącz moduł wykańczający do drukarki.

 9. Włóż kasetę zszywek do modułu wykańczającego, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

 10. Zdejmij pokrywę filtru.

  Uwaga:  Ta czynność jest wymagana tylko dla niektórych modeli drukarek.

 11. Podłącz kabel modułu wykańczającego do drukarki.

 12. Zamontuj ponownie pokrywę filtru.

  Uwaga:  Ta czynność jest wymagana tylko dla niektórych modeli drukarek.

 13. Przymocuj kabel.

 14. Włóż zasobniki.

  Uwagi:

  • Skorzystaj ze śrub z zestawu modułu wykańczającego.
  • Nie przesuwaj uchwytu podczas wkładania pojemnika 2.
  • Pojemnik 3 jest obsługiwany jest tylko wtedy, gdy zainstalowano moduł wykańczający do broszur.
 15. Zamontuj uchwyt publikacji, następnie przymocuj zacisk.

 16. Podłącz kabel zasilający do drukarki, a następnie do gniazdka elektrycznego.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdującego się w pobliżu urządzenia.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  Nie należy używać tego urządzenia z przedłużaczami, listwami zasilającymi o wielu gniazdkach, przedłużaczami o wielu gniazdkach lub urządzeniami UPS. Drukarka laserowa może łatwo przekroczyć moc znamionową tego rodzaju urządzeń, co może spowodować ryzyko pożaru, uszkodzenia mienia lub niską wydajność drukarki.

 17. Włącz drukarkę.

  Dodaj moduł wykańczający w sterowniku drukarki, aby był on dostępny dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top