Skip to Content Information Center
Lexmark CS923

Lexmark CS923

Instalacja karty pamięci

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

 1. Wyłącz drukarkę.

 2. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.

 3. Korzystając ze śrubokręta wewnątrz drzwiczek A, zdejmij pokrywę złącza na tylnej ściance drukarki.

 4. Jeśli drukarka jest wyposażona w osłonę filtra, zdejmij ją.

 5. Zdejmij osłonę płyty kontrolera.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Elementy elektroniczne płyty sterowania są narażone na uszkodzenia elektrostatyczne. Przed dotknięciem elementów płyty kontrolera lub złączy należy dotknąć metalowej powierzchni drukarki.

 6. Zdejmij osłonę płyty kontrolera.

 7. Rozpakuj kartę pamięci.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Należy unikać dotykania punktów połączeniowych ulokowanych wzdłuż krawędzi karty.

 8. Włóż kartę pamięci, aż zaskoczy w swoim miejscu.

 9. Zamontuj pokrywę, a następnie osłonę płyty głównej.

 10. Podłącz pokrywę złącza.

 11. Jeśli zdjęto osłonę filtra, załóż ją.

 12. Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego, a następnie włącz drukarkę.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdującego się w pobliżu urządzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top