Skip to Content Information Center
Lexmark CS923

Lexmark CS923

Przenoszenie drukarki w inne miejsce

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  jeśli waga drukarki jest większa niż 20  kg (44  funty), do bezpiecznego przeniesienia potrzeba co najmniej dwóch osób.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  w celu uniknięcia ryzyka pożaru lub porażenia prądem należy korzystać wyłącznie z przewodu zasilającego dołączonego do tego produktu lub z części zamiennych autoryzowanych przez producenta.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  zastosowanie się do poniższych wskazówek pozwoli uniknąć obrażeń ciała oraz uszkodzenia drukarki podczas jej przenoszenia:

 • Upewnij się, że wszystkie drzwiczki i tace są zamknięte.
 • Wyłącz drukarkę, a następnie wyjmij przewód zasilający z gniazdka elektrycznego.
 • Odłącz wszystkie przewody i kable.
 • Jeżeli do drukarki są podłączone oddzielne, opcjonalne tace podłogowe lub opcje wyjściowe, odłącz je przed przeniesieniem drukarki.
 • Jeśli drukarka jest wyposażona w podstawę na kółkach, przesuń drukarkę ostrożnie na nowe miejsce. Zachowaj ostrożność przy przechodzeniu przez progi i uważaj na przerwy w podłodze.
 • Jeżeli drukarka nie jest wyposażona w podstawę na kółkach, ale jest skonfigurowana do obsługi opcjonalnych tac lub opcji wyjściowych, odłącz opcje wyjściowe i podnieś drukarkę z tac. Drukarki ani wyposażenia opcjonalnego nie wolno podnosić jednocześnie.
 • Przy podnoszeniu drukarki zawsze używaj uchwytów.
 • Jeśli drukarka jest przewożona na wózku, musi on mieć na tyle dużą powierzchnię, aby mieściła się na nim cała podstawa drukarki.
 • Jeśli wyposażenie opcjonalne jest przewożone na wózku, musi on mieć na tyle dużą powierzchnię, aby w pełni mieściły się na nim opcjonalne elementy wyposażenia.
 • Drukarka musi pozostawać w pozycji pionowej.
 • Unikaj gwałtownych wstrząsów.
 • Podczas ustawiania drukarki zachowaj ostrożność, aby nie przycisnąć sobie palców.
 • Upewnij się, że wokół drukarki jest wystarczająco dużo wolnego miejsca.

Uwaga:  uszkodzenie drukarki spowodowane jej nieprawidłowym przenoszeniem nie jest objęte gwarancją.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top