Skip to Content Information Center
Lexmark CS923

Lexmark CS923

Instalowanie bezprzewodowego serwera druku

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

 1. Wyłącz drukarkę.

 2. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.

 3. Zdejmij osłonę płyty kontrolera za pomocą wkrętaka schowanego wewnątrz drzwiczek A.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Elementy elektroniczne płyty sterowania są narażone na uszkodzenia elektrostatyczne. Przed dotknięciem elementów płyty kontrolera lub złączy należy dotknąć metalowej powierzchni drukarki.

 4. Zdejmij osłonę płyty kontrolera.

 5. Otwórz drzwiczki dostępu do portu.

 6. Zdejmij pokrywę gniazda opcji.

  Uwaga:  Za pomocą wkrętaka krzyżowego wykręć śruby. Podnieś pokrywę, a następnie zdejmij ją całkowicie.

 7. Rozpakuj bezprzewodowy serwer druku i przełóż go przez gniazdo opcji.

 8. Przykręć śruby skrzydełkowe.

 9. Podłącz bezprzewodowy serwer druku do płyty kontrolera.

 10. Ponownie zamontuj pokrywę, a następnie osłonę płyty głównej.

 11. Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego, a następnie włącz drukarkę.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdującego się w pobliżu urządzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top