Skip to Content Information Center
Lexmark CS923

Lexmark CS923

Instalowanie zasobnika na 2 x 500 lub na 2500 arkuszy

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWRÓCENIA:  Instalacja jednej opcji lub większej ich liczby w drukarce lub urządzeniu wielofunkcyjnym może wymagać zastosowania stojaka na kółkach, mebla lub innego elementu wyposażenia w celu uniknięcia niestabilności urządzenia, która mogłaby grozić uszkodzeniem ciała. Więcej informacji na temat obsługiwanych konfiguracji znajduje się na stronie www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Wyłącz drukarkę.

 2. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

 3. Rozpakuj zasobnik i usuń wszystkie pozostałości opakowania.

 4. Przymocuj nóżki stabilizujące do zasobnika, następnie zdejmij naklejaną osłonę.

 5. Korzystając z bocznych uchwytów, wyrównaj drukarkę z zasobnikiem i opuść drukarkę na miejsce.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  jeśli waga drukarki jest większa niż 20  kg (44  funty), do bezpiecznego przeniesienia potrzeba co najmniej dwóch osób.

 6. Korzystając ze śrubokręta wewnątrz drzwiczek A, zdejmij pokrywę złącza na tylnej ściance drukarki.

 7. Podłącz złącze zasobnika do drukarki.

 8. Otwórz zasobniki 2 i 3.

 9. Zamocuj zasobnik do drukarki za pomocą zacisków blokujących i metalowego uchwytu.

  • Przód
  • Tył
 10. Zamknij tace, a następnie podłącz pokrywę złącza.

 11. Podłącz kabel zasilający do drukarki, a następnie do gniazdka elektrycznego.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdującego się w pobliżu urządzenia.

 12. Włącz drukarkę.

Dodaj tacę w sterowniku drukarki, aby był on dostępny dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki.

Podczas instalowania opcji sprzętowych należy zastosować poniższą kolejność instalacji.

 • Zasobnik na 2 x 500 arkuszy lub 2500 arkuszy
 • Drukarka
 • Moduł wykańczający ze zszywaczem
Czy ten artykuł był pomocny?
Top