Skip to Content Information Center
Lexmark CS923

Lexmark CS923

Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych

  Użytkownicy systemu Windows

 1. Otwórz dokument i kliknij kolejno polecenia Plik > Drukuj.

 2. Kliknij opcję Właściwości, Preferencje, Opcje lub Ustawienia.

 3. Kliknij przycisk Drukowanie z wstrzymaniem.

 4. Wybierz opcję Użyj drukowania z zatrzymaniem, a następnie przypisz mu nazwę użytkownika.

 5. Wybierz typ zadania drukowania (Poufne, Odroczone, Powtarzane lub Próbne).

  Jeśli zadanie drukowania jest poufne, podaj czterocyfrowy kod PIN.

 6. Kliknij przycisk OK lub Drukuj.

 7. Na ekranie głównym drukarki wznów zadanie drukowania.

  • Aby uzyskać dostęp do poufnych zadań drukowania, wybierz kolejno pozycje:
  • Zadania wstrzymane >  wybierz nazwę użytkownika > Poufne >  wprowadź kod PIN >  wybierz zadanie drukowania >  skonfiguruj ustawienia > Drukuj
  • W przypadku innych zadań drukowania przejdź do opcji:
  • Zadania wstrzymane >  wybierz nazwę użytkownika >  wybierz zadanie drukowania >  skonfiguruj ustawienia > Drukuj

  Użytkownicy komputerów Macintosh

 1. Otwórz dokument i wybierz kolejno: File (Plik) > Print (Drukuj).

  W razie konieczności kliknij trójkąt ujawniania, aby zobaczyć więcej opcji.

 2. Z menu podręcznego opcji drukowania lub z menu Kopie i strony wybierz polecenie Kierowanie zadań.

 3. Wybierz typ zadania drukowania (Poufne, Odroczone, Powtarzane lub Próbne).

  Jeśli zadanie drukowania jest poufne, przypisz nazwę użytkownika i czterocyfrowy kod PIN.

 4. Kliknij przycisk OK lub Drukuj.

 5. Na ekranie głównym drukarki wznów zadanie drukowania.

  • Aby uzyskać dostęp do poufnych zadań drukowania, wybierz kolejno pozycje:
  • Zadania wstrzymane >  wybierz nazwę użytkownika > Poufne >  wprowadź kod PIN > wybierz zadanie drukowania > skonfiguruj ustawienia > Drukuj
  • W przypadku innych zadań drukowania przejdź do opcji:
  • Zadania wstrzymane >  wybierz nazwę użytkownika >  wybierz zadanie drukowania >  skonfiguruj ustawienia > Drukuj
Czy ten artykuł był pomocny?
Top