Skip to Content Information Center
Lexmark CS923

Lexmark CS923

Konfiguracija zaupnih opravil

 1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Nastavitve > Varnost > Nastavitev zaupnega tiskanja

 2. Konfigurirajte nastavitve.

  UporabiteZa

  Omejitev neveljavnih kod PIN

  Določite omejitev za število neveljavnih vnosov kode PIN.

  Opomba:  Ko je omejitev dosežena, se vsa tiskalna opravila za to uporabniško ime izbrišejo.

  Potek zaupnega opravila

  Nastavite čas poteka za zaupna tiskalna opravila.

  Opomba:  Zadržana zaupna opravila tiskanja so shranjena v tiskalniku, dokler niso ročno sproščena ali izbrisana.

  Potek ponovnega opravila

  Nastavite čas poteka za ponovno tiskalno opravilo.

  Opomba:  Zadržana ponovna opravila so shranjena v pomnilniku tiskalnika za ponovno tiskanje.

  Potek opravila za preverjanje

  Nastavite čas poteka, v katerem tiskalnik natisne kopijo, preden natisne preostale kopije.

  Opomba:  Pri opravilih preverjanja se najprej natisne ena kopija za preverjanje, preden natisnete preostale kopije.

  Potek rezerviranega opravila

  Nastavite čas poteka, v katerem tiskalnik hrani tiskalna opravila.

  Opomba:  Zadržana rezervirana opravila se samodejno izbrišejo po tiskanju.

  Zahtevaj zadržanje vseh opravil

  Nastavite, ali želite, da tiskalnik zadrži vsa tiskalna opravila.

  Ohrani podvojene dokumente

  Nastavite, da tiskalnik natisne vse dokumente z enakim imenom datoteke.

Je bil ta članek koristen?
Top