Skip to Content Information Center
Lexmark CS923

Lexmark CS923

Podłączanie kabli

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy instalować urządzenia i podłączać żadnych przewodów (np. faksu, przewodu zasilającego lub kabla telefonicznego) podczas burzy.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  w celu uniknięcia ryzyka pożaru lub porażenia prądem należy korzystać wyłącznie z przewodu zasilającego dołączonego do tego produktu lub z części zamiennych autoryzowanych przez producenta.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Aby uniknąć utraty danych lub nieprawidłowego działania drukarki, nie wolno dotykać podczas drukowania kabla USB ani żadnej karty sieciowej czy części drukarki pokazanych na rysunku.

Port/gniazdoFunkcja

1

porty USB

Umożliwia podłączenie klawiatury lub zgodnego akcesorium.

2

Gniazdo kabla zasilającego

Łączy drukarkę z prawidłowo uziemionym gniazdkiem elektrycznym.

3

Port Ethernet

Podłączenie drukarki do sieci Ethernet.

4

port USB drukarki

Połącz drukarkę z komputerem.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top