Skip to Content Information Center
Lexmark CS923

Lexmark CS923

Priključitev kablov

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Da bi se izognili električnemu udaru, tega izdelka ne nastavljajte in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks in za telefon, med nevihto.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru in električnemu udaru, uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.

Opozorilo – možnost poškodb:  Da bi se izognili izgubi podatkov in okvari tiskalnika, se med tiskanjem ne dotikajte kabla USB, kartice za brezžično omrežje in tiskalnika na prikazanem območju.

UporabiteZa

1

Vrata USB

Priključite tipkovnico ali drugo združljivo možnost.

2

Vtičnica za napajalni kabel

Tiskalnik priključite na ustrezno ozemljeno električno vtičnico.

3

Ethernetna vrata

Tiskalnik priključite v ethernetno omrežje.

4

Vrata USB na tiskalniku

Tiskalnik priključite na računalnik.

Je bil ta članek koristen?
Top