Skip to Content Information Center
Lexmark CS921

Lexmark CS921

Zamena valjaka za preuzimanje, uvlačenje i separaciju

1

Valjak za preuzimanje

2

Valjak za uvlačenje

3

Valjak separatora

 1. Isključite štampač.

 2. Uklonite sve fioke.

  • Standardna fioka
  • Opciona fioka od 2500 listova
  • Napomene:

   • Upotrebite odvijač koji se nalazi iza vrata A.
   • Da biste uklonili opcionu fioku od 2 x 500 listova, pratite proceduru za uklanjanje standardne fioke.
 3. Otvorite vrata C.

  Napomene:

  • Proverite da vrata ne zapinju ni za jedan kabl povezan na štampač.
  • Ako je instalirana fioka od 3000 listova, pomerite fioku udesno da biste otvorili vrata.

  OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:  Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

 4. Otvorite vrata D.

  Napomene:

  • Vrata D su dostupna samo ako je instalirana opciona fioka od 2500 ili 2 x 500 listova.
  • Ako je instalirana fioka od 3000 listova, pomerite fioku udesno da biste otvorili vrata.
 5. Pronađite valjke.

 6. Uklonite valjke.

 7. Umetnite nove valjke tako da legnu na mesto.

  Napomena:  Proverite da li ste umetnuli valjke na odgovarajuća mesta.

 8. Zatvorite vrata D i C.

 9. Umetnite fioke, pa uključite štampač.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top