Skip to Content Information Center
Lexmark CS921

Lexmark CS921

Zamena prenosnog kaiša

 1. Isključite štampač.

 2. Otvorite vrata C.

  Napomene:

  • Proverite da vrata ne zapinju ni za jedan kabl povezan na štampač.
  • Ako je instalirana fioka od 3000 listova, pomerite fioku udesno da biste otvorili vrata.

  OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:  Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

 3. Pomoću odvijača koji se nalazi iza vrata A uklonite držač vrata.

 4. Otpustite zavrtnje koji fiksiraju prenosni kaiš.

 5. Uklonite vođicu papira.

 6. Uklonite prenosni kaiš.

 7. Otpakujte novi prenosni kaiš.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete prenosni kaiš. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 8. Umetnite novi prenosni kaiš tako da klikne na mesto.

 9. Pomoću brisača glave za štampanje očistite sočivo glave za štampanje.

 10. Umetnite vođicu papira.

 11. Fiksirajte prenosni kaiš.

 12. Ponovo postavite držač vrata.

 13. Zatvorite vrata, pa uključite štampač.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top