Skip to Content Information Center
Lexmark CS921

Lexmark CS921

Zamena prenosnog valjka

 1. Otvorite vrata C.

  Napomene:

  • Proverite da vrata ne zapinju ni za jedan kabl povezan na štampač.
  • Ako je instalirana fioka od 3000 listova, pomerite fioku udesno da biste otvorili vrata.

  OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:  Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

 2. Uklonite valjak za prenos.

 3. Otpakujte novi valjak za prenos.

 4. Umetnite novi prenosni valjak tako da legne na mesto.

 5. Zatvorite vrata.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top