Skip to Content Information Center
Lexmark CS921

Lexmark CS921

Svetla štampa

Napomena:  Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite za kretanje kroz postavke.

RadnjaDaNe

Korak 1

 1. Obavite podešavanje boje.

  Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Štampa > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boja

 2. Odštampajte dokument.

Da li je otisak svetao?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, povećajte zatamnjenost tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomena:  Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:

  Postavke > Štampanje > Kvalitet > Zatamnjenost tonera

 2. Odštampajte dokument.

Da li je otisak svetao?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Isključite opciju Ušteda boje.

  Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Štampa > Kvalitet > Ušteda boje

 2. Odštampajte dokument.

Da li je otisak svetao?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

 2. Odštampajte dokument.

Da li je otisak svetao?

Pređite na korak 5.

Problem je rešen.

Korak 5

Proverite da li papir ima teksturu ili grubu završnu obradu.

Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?

Pređite na korak 6.

Pređite na korak 7.

Korak 6

 1. Zamenite papir sa teksturom ili grubi papir običnim papirom.

 2. Odštampajte dokument.

Da li je otisak svetao?

Pređite na korak 7.

Problem je rešen.

Korak 7

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena:  Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.

Da li je otisak svetao?

Pređite na korak 8.

Problem je rešen.

Korak 8

 1. Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Odštampajte dokument.

Da li je otisak svetao?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top