Skip to Content Information Center
Lexmark CS923

Lexmark CS923

Wymiana bębna światłoczułego

 1. Otwórz drzwiczki A.

 2. Wyjmij pojemnik na zużyty toner.

 3. Wyjmij bęben światłoczuły.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Niektóre elementy drukarki są wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne i mogą zostać przez nie uszkodzone. Przed dotknięciem elementu lub podzespołu w obszarze oznaczonym symbolem wrażliwości na wyładowania elektrostatyczne dotknij powierzchni metalowej znajdującej się w pewnej odległości od tego symbolu.

 4. Rozpakuj nowy moduł fotoprzewodnika.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Nie wystawiaj bębna światłoczułego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż jedną minutę. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Nie wolno dotykać bębna światłoczułego. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

 5. Włóż nowy bęben światłoczuły.

 6. Korzystając z elementu czyszczącego, wyczyść soczewkę głowicy drukującej.

 7. Wsuń element czyszczący z powrotem na miejsce.

 8. Włóż pojemnik na zużyty toner i zamknij drzwiczki.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top