Skip to Content Information Center
Lexmark CS921

Lexmark CS921

Otisak je nakrivljen ili iskošen

Napomena:  Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite da biste se kretali kroz postavke.

RadnjaDaNe

Korak 1

  1. Podesite vođice za papir u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.

  2. Odštampajte dokument.

Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

  1. Stavite papir iz novog pakovanja.

    Napomena:  Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

  2. Odštampajte dokument.

Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

  1. Proverite da li je ubačeni papir podržan.

    Napomena:  Ako papir nije podržan, ubacite podržan papir.

  2. Odštampajte dokument.

Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top