Skip to Content Information Center
Lexmark CS923

Lexmark CS923

Ciemne poziome linie

Uwagi:

 • Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Na panelu sterowania przejdź do menu Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości wydruku. W przypadku drukarek bez ekranu dotykowego naciśnij , aby przeglądać ustawienia.
 • Jeżeli na wydrukach nadal pojawiają się poziome ciemne linie, zapoznaj się z tematem „Powtarzające się błędy wydruku”.
DziałanieTakNie

Etap 1

 1. W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie.

  Uwagi:

  • Sprawdź, czy ustawienie jest zgodne z załadowanym typem papieru.
  • Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź do opcji:

  Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru

 2. Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawiają się ciemne linie?

Przejdź do punktu 2.

Problem został rozwiązany.

Etap 2

 1. Załaduj papier z nowego opakowania.

  Uwaga:  Papier wchłonął wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

 2. Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawiają się ciemne linie?

Przejdź do punktu 3.

Problem został rozwiązany.

Etap 3

 1. Wyjmij zestaw obrazujący, a następnie włóż go ponownie.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Nie wystawiaj zestawu obrazującego na bezpośrednie działanie światła. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Nie dotykaj bębna fotoprzewodnika pod zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

 2. Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawiają się ciemne linie?

Skontaktuj się z obsługą klienta.

Problem został rozwiązany.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top