Skip to Content Information Center
Lexmark CS921

Lexmark CS921

Prazne ili bele stranice

Napomena:  Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite za kretanje kroz postavke.

RadnjaDaNe

Korak 1

  1. Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.

    Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

    Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

  2. Odštampajte dokument.

Da li štampač štampa prazne ili bele stranice?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top