Skip to Content Information Center
Lexmark CS923

Lexmark CS923

Eksportowanie lub importowanie pliku konfiguracyjnego

Ustawienia konfiguracji drukarki można wyeksportować do pliku tekstowego, a następnie zaimportować, aby użyć tych ustawień w innych drukarkach.

 1. Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

  Uwagi:

  • Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
  • W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.
 2. W oprogramowaniu Embedded Web Server kliknij opcję Eksportuj konfigurację lub Importuj konfigurację.

 3. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

 4. Jeśli drukarka obsługuje aplikacje, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję Aplikacje > wybierz aplikację > Konfiguruj.

  2. Kliknij opcję Eksportuj lub Importuj.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top