Skip to Content Information Center
Lexmark CS923

Lexmark CS923

Używanie oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych firmy Lexmark.

Twoja drukarka Lexmark została zaprojektowana do optymalnej pracy z użyciem oryginalnych materiałów eksploatacyjnych i elementów marki Lexmark. Używanie materiałów i części innych producentów może negatywnie wpłynąć na wydajność, pracę i żywotność drukarki oraz jej części. Może też mieć wpływ na ochronę gwarancyjną. Uszkodzenia spowodowane używaniem części lub materiałów innych producentów nie są naprawiane w ramach gwarancji. Wszelkie wskaźniki materiałów są zaprojektowane tak, by współpracować z częściami i materiałami Lexmark i ich praca może zostać zakłócona, gdy użyte zostaną części lub materiały innych producentów. Użytkowanie materiałów i części związanych z obrazami dłużej niż jest to zalecane może spowodować uszkodzenie drukarki Lexmark i jej podzespołów.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Materiały eksploatacyjne i części nieobjęte umową programu zwrotów mogą zostać wyzerowane i poddane regeneracji. Należy jednak pamiętać, że gwarancja producenta nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wykorzystaniem nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych lub części. Zerowanie liczników materiałów eksploatacyjnych lub części bez przeprowadzenia odpowiedniej regeneracji może spowodować uszkodzenie drukarki. Po wyzerowaniu licznika materiałów eksploatacyjnych lub części drukarka może wyświetlić komunikat o błędzie, wskazując obecność wyzerowanego elementu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top