Skip to Content Information Center
Lexmark B2442

Lexmark B2442

Konfigurisanje postavki režima uštede energije

  Eko‑režim

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

   > Uređaj >  > Upravljanje energijom >  > Eko‑režim > 

 2. Izaberite postavku.

  Režim mirovanja

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

   > Uređaj >  > Upravljanje energijom >  > Istek vremena >  > Režim mirovanja > 

 2. Unesite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim mirovanja.

  Režim hibernacije

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

   > Uređaj >  > Upravljanje energijom >  > Istek vremena >  > Istek vremena za hibernaciju > 

 2. Izaberite količinu vremena pre nego što štampač pređe u režim mirovanja.

 3. Napomene:

  • Pre slanja zadataka štampanja, obavezno probudite štampač iz režima hibernacije.
  • Embedded Web Server je onemogućen dok je štampač u režimu hibernacije.
Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top